Over Lavida Financiële Planning

Wie is

Lavida?

Lavida adviseert over en bemiddelt in financiële producten in de breedste zin van het woord en richt zich op zowel particulieren als ondernemers. Bij Lavida heeft u één persoonlijk aanspreekpunt. Onze adviseurs zijn geregistreerd als Erkend Hypotheek Adviseur (SEH), gecertificeerd Financieel Planner (FFP) en beschikken tevens over de benodigde, vakspecialistische diploma’s die vallen onder de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Hierdoor worden onze adviseurs permanent geschoold met als doel goed op de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen binnen de markt.

Voor particulieren bieden wij een scherp all-in tarief voor hypotheekadvies- en bemiddeling. Doordat u zich vooraf goed informeert en voorbereidt én omdat u de benodigde informatie bij ons zoveel mogelijk digitaal aanlevert, kunnen wij zeer efficiënt voor u werken.

Wij rekenen een tarief van €1.500 voor hypotheekadvies & bemiddeling. De voorwaarden om voor dit tarief in aanmerking te komen vindt u verderop in dit document onder ‘vergoeding’. Onze bemiddelingskosten zijn fiscaal aftrekbaar, mits uw hypotheekrente dat ook is.

Pjotr Maijenburg

Pjotr Maijenburg

Wij bevinden ons in Almere. 

Telefoonnummer: 036-8200227
E-mail: info@lavidaplanning.nl
Websitewww.lavidaplanning.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar:

  • maandag t/m vrijdag 09:30 – 18:00 uur
  • zaterdag en zondag gesloten

Aard van dienstverlening

Wij kunnen u begeleiden op het gebied van hypotheken, inkomens-, levens- en schadeverzekeringen. Tevens kunnen we u bijstaan op het gebied van consumptieve financieringen en / of vermogensopbouw.

Kwaliteit waarborging

Onze adviseurs zijn door diverse, onafhankelijke erkenningsinstituten gecertificeerd waaronder:

✔   Federatie Financieel Planners (FFP)
✔   Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH)

Lavida is in de registers van de volgende instanties opgenomen:

✔   Autoriteit Financiële markten (AFM): 12019305
✔   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): 300013761
✔   Kamer van Koophandel (KvK): 32145993

Vanuit onze dienstverlening beschikt Lavida over uw persoonlijke klantgegevens. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen.

almere lavida financiele planning

Adviesvrij en onafhankelijk

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Er zijn geen contractuele verplichtingen met banken en / of verzekeraars. Lavida is een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het bedrijf.

Aanbieders

Selectie van aanbieders

Periodiek maakt Lavida een selectie van de financiële producten die door financiële instellingen worden gevoerd. Wij streven ernaar om samen te werken met financiële instellingen die producten voeren die van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Om die reden werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Lavida bepaalt zelf welke dat zijn.

Dienstverlening

U bent uniek voor ons. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij u als volgt van dienst:

Oriëntatie

U oriënteert zich op onze website www.lavidaplanning.nl (Advieskeuze of Independer) en leest ons dienstverleningsdocument (DVD) door. Indien u vragen heeft, neemt u telefonisch of per e-mail contact met ons op. U levert de gevraagde documenten aan op de door ons aangegeven wijze.

Advies

Inventarisatie

Na overeenstemming over de wijze van beloning ondertekent u onze opdracht tot dienstverlening (OTD). U levert de eventueel aanvullend gevraagde documenten aan. Wij brengen uw financiële situatie in kaart.

Analyse

Bij de analyse houden we uw wensen en doelstellingen samen met de relevante verkregen informatie bij de inventarisatie tegen het licht.

Advies

Wij adviseren u over de mogelijke oplossingen om uw doelen en wensen te realiseren. Hierbij baseren wij ons advies mede op onze kennis van de producten van de financiële instellingen waarmee wij samenwerken.

Bemiddeling

Wij verzorgen de communicatie tussen u als klant en de financiële instelling waarbij u overweegt een financieel product aan te schaffen.

Doorlopende begeleiding

Wij begeleiden u ook graag na aanschaf van de gewenste financiële product(en). Deze begeleiding bestaat uit onder meer het beantwoorden van vragen over het betreffende product. Ook helpen wij u wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in dit product. U geeft van tevoren aan op welke wijze u ons wenst te belonen voor deze doorlopende begeleiding.

Vergoeding

De wijze en hoogte van de vergoeding voor onze dienstverlening spreken we altijd van te voren met u af. Wij rekenen een tarief van € 1.500 voor het advies en de bemiddeling van de hypothecaire financiering. Om dit tarief aan te kunnen bieden hanteren we een aantal voorwaarden:

    U heeft zich al verdiept in de materie en de door u gewenste hypotheek;
    U kunt door middel van een originele werkgeversverklaring aantonen dat u in vaste loondienst bent, uw werkgever een intentieverklaring heeft afgegeven óf u kunt door middel van jaaropgaven van de afgelopen drie jaren uw (gemiddelde) inkomen aantonen;
✔   Uw hypotheekaanvraag is conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF);
✔   U heeft geen negatieve BKR-codering;
✔   U levert gevraagde documenten digitaal aan (bij voorkeur in pdf). Wilt u de documenten liever op een andere manier aanleveren? Dan verwerken wij graag voor u de documenten naar het gewenste format tegen uurtarief (€ 75,- per uur).

In het tarief van € 1.500 is inbegrepen de advisering over en bemiddeling in:

✔   hypothecaire financiering via één hypotheekoffertetraject (uiteraard maken we eerst een uitgebreide vergelijking);
✔   eventuele overlijdensrisicoverzekering(en);
✔   bemiddeling bankgarantie, notaris, taxatierapport en / of bouwkundige keuring;

Bent u IB ondernemer / DGA, dan rekenen we een opslag van € 500.

Voldoet u niet aan alle bovenstaande voorwaarden of heeft u specifieke wensen? Geen enkel probleem, informeer bij ons naar een scherp tarief. Onder meer bij onderstaande situaties is er mogelijk een aanvullend tarief van toepassing afhankelijk van de complexiteit, overleg dit eerst met uw adviseur:

✔   buitenlands inkomen of nationaliteit;
✔   echtscheiding;
✔   fiscale voortzetting;
✔   familiebank constructie;
✔   niet reguliere woningen (woonboot, particulier erfpacht, MVE/MGE enz.);
✔   starterslening via SVN.

Voor advisering over en bemiddeling in aanvullende producten brengen we in rekening:

✔   Adviesgesprek na 17:00 uur bij u thuis €250
✔   Extra hypotheekofferte bij andere geldverstrekker €250
✔   Arbeidsongeschiktheid- en / of maandlastenverzekering €250
✔   Beleggingsrekening €250
✔   Familiebank constructie €250
✔   Financiering vanuit uw eigen B.V. €250
✔   Aankoop begeleiding €250

In plaats van vaste tarieven kunt u ook kiezen voor een uurtarief van €75. Een gemiddeld advies en bemiddelingstraject duurt tussen de 20 en 35 uur.

Het uurtarief is tevens van toepassing op de werkzaamheden die wij op uw verzoek voor u uitvoeren na het passeren van de hypotheekakte (doorlopende begeleiding). Voor deze werkzaamheden kunt u ook het hypotheekabonnement afnemen voor €15,- per maand. Meer informatie hieromtrent vindt u in de dienstenwijzer abonnementen.

almere lavida financiele planning

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om zo snel mogelijk op uw klacht te reageren. Mocht u van mening zijn dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Adres Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag
Telefoon 070 333 8 999
Internet info@kifid.nl

Hypotheek afsluiten?

Wij bevinden ons in Almere

Bel direct met Lavida

Of mail